Giải quyết thắc mắc về làm thủ tục HẢI QUAN phần 7

0
235
Kính gởi Cục Hải Quan Long An, Chúng tôi xin cảm ơn trả lời vướng mắc của chúng tôi. Chúng tôi đã rõ phần nội dung trả lời của Quí Hải Quan. Tuy nhiên chúng tôi bị vướng mắc ở 02 loại nguyên liệu cấu thành nên 01 sản phẩm. 02 loại nguyên liệu này 01 nhập ở Hải Quan TP. HCM và 01 nhập ở Hải Quan Mỹ Tho. Vậy sản phẩm này chúng tôi nên mở TK xuất ở Hải Quan nào? và thanh khoản ở đâu? Kính xin Quí Cục Hải Quan Long An hướng dẫn cho chúng tôi. Chân thành cảm ơn.

Kính gửi: Công ty TNHH Thế Giới Việt.

Theo nội dung vướng mắc của Doanh nghiệp, Cục Hải quan tỉnh Long An phúc đáp cho Doanh nghiệp được biết và tham khảo thực hiện như sau:

1.Nơi quyết toán tờ khai nhập khẩu:

Căn cứ Khoản 2, Điều 39 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu thì:           “Doanh nghiệp nộp hồ sơ quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu cho Chi cục hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu,..”

Trên cơ sở đó, trường hợp doanh nghiệp mở tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, vật tư  tại Chi cục hải quan nào thì phải nộp hồ sơ quyết toán tại Chi cục hải quan đó.

2. Nơi mở tờ khai xuất khẩu sản phẩm:

Căn cứ khoản 1, Điều 38 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. Theo đó, “Địa điểm làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm được thực hiện tại Chi cục hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu hoặc Chi cục hải quan khác nhưng trước khi làm thủ tục xuất khẩu, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản (theo mẫu số 25/TBXKSP-SXXK/2013 phụ lục III ban hành kèm Thông tư nêu trên) cho Chi cục hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư biết để thực hiện quyết toán việc sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và xử lý hoàn thuế, không thu thuế”.

Việc xác định Chi cục hải quan để mở tờ khai xuất khẩu sản phẩm, Cục Hải quan tỉnh Long An đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu quy định nêu trên để thực hiện.

Cục Hải quan tỉnh Long An có ý kiến như trên để Doanh nghiệp được biết.

Trân trọng!

Anh/ chị cho em hỏi với những nội dung sau: 1/ Chi nhánh Cty KDDI VN tại Tp.HCM (bên A) 2/ TORAY International tại Nhật Bản (bên B) 3/ Cty MT Garment (DN chế xuất), tại KCN KIZUNA Long An (Bên C). Hiện tại bên Cty em đang chuẩn bị ký hợp đồng 03 bên với 02 đối tác nên trên để mua bán các thiết bị công nghệ, ví dụ: máy tính … Cty A sẽ mở tờ khai xuất bán hàng cho Cty B tại Nhật Bản & Cty B chỉ định giao hàng cho Cty C tại KCN KIZUNA Long An. Vậy anh/chị cho em hỏi trong trường hợp này em thể hiện 03 tên Cty trên tk xuất – nhập theo trình tự như thế nào ? Rất mong được sự hổ trơ. Chân thành cảm ơn

Kính gửi: Công ty TNHH KDDI VN.

    Theo nội dung vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan tỉnh Long An phúc đáp để Công ty được biết và tham khảo thực hiện như sau:

    Căn cứ quy định tại Khoản 5, Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ. Theo đó, doanh nghiệp phải mở tờ khai xuất khẩu trước, đồng thời mở tờ khai nhập khẩu sau theo đúng thời hạn quy định. Mẫu tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu đã được định dạng trên hệ thống.

    Cục Hải quan tỉnh Long An có ý kiến như trên để Công ty được biết và tham khảo thực hiện.

            Trân trọng!

Kính gửi cục hải quan Tỉnh Long An Công ty chúng tôi hiện có giấy phép đầu tư với ngành nghề gia công kiểm hàng bao bì bằng giấy, hàng may mặc, khăn các loại. Chúng tôi nhận sản phẩm là bao bì bằng giấy+ sản phẩm khăn được sản xuất tại Việt Nam theo chỉ thị của công ty khách hàng bên Nhật để gia công. sau khi gia công chúng tôi có thể trực tiếp làm thủ tục để xuất hàng đã thành phẩm này sang Nhật được không ạ? công ty chúng tôi không có giấy phép xuất nhập khẩu thì có thể mở tài khoản để khai xuất được không? hay phải có giấy phép xuất nhập khẩu mới được ạ? Trong trường hợp nếu chứng tôi có thể khai xuất hàng được thì chúng tôi phải khai theo hình thức nào ạ? hiện tại bên công ty sản xuất khăn họ khai theo hình thức sản xuất xuất khẩu số lượng khăn, còn số lượng hộp giấy thì phải khai như thế nào ạ? Mong quý cơ quan hướng dẫn giúp chúng tôi

          Đối với vướng mắc nêu trên của Công ty, một số nội dung Công ty trình bày chưa rõ ràng, cụ thể. Tuy nhiên, Cục Hải quan tỉnh Long An có một số ý kiến trao đổi như sau:

          Để có thể thực hiện gia công, giao, nhận hàng theo chỉ định của Công ty bên phía Nhật Bản, Công ty phải thực hiện ký kết hợp đồng gia công với đối tác theo quy định tại Điều 28, 29 Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ. Sau đó, Công ty thực hiện thông báo cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu; nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và sản phẩm xuất khẩu cho Chi cục Hải quan quản lý theo quy định tại Điều 56 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, địa điểm làm thủ tục hải quan quy định tại điều 58 Thông tư này.

          Sau khi thực hiện các thủ tục nêu trên, nếu đã thực hiện đăng ký chữ ký số qua http://giachukyso.net/su-that-ve-dang-ky-chu-ky-so/ và tham gia hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS của Ngành Hải quan, Công ty có thể thực hiện thủ tục nhập gia công nguyên phụ liệu và xuất gia công thành phẩm theo chỉ định của đối tác đặt gia công qua hệ thống. Loại hình xuất nhập khẩu được quy định tại công văn 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục hải quan, về việc mã loại hình trên hệ thống VNACCS.

          Trường hợp Công ty nhận nguyên phụ liệu tại Việt Nam để gia công theo chỉ định của đối tác đặt gia công và đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Công ty có thể thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

          Các trường hợp quản lý chuyên ngành: đề nghị Công ty tham khảo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ để thực hiện.

          Các văn bản nêu trên, Công ty có thể truy cập tại trang Web: www.longancustoms.gov.vn.

          Nếu còn vướng mắc, Công ty có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0723.829.601- Phòng Nghiệp vụ Cục Hải quan tỉnh Long An để được hướng dẫn.

Công ty chúng tôi có một số vướng mắt về định mức sản phẩm. Định mức sản phầm về tỷ lệ hao hụt. Nếu là 0% thì 1. Khi nhập vào 100 nguyên liệu thì phải xuất ra 100 sản phẩm 2. Nhập vào 100 nguyên liệu thi xuất ra 95 sản phẩm + 5 phế liệu? Vậy đối với định mức hao hụt 0% thì 2 trường hợp trên trường hợp nào đúng

Kính gửi: Công ty  Nidec Tosok Precision VN.

     Theo trình bày, doanh nghiệp vướng mắc về định mức sản phẩm, Cục Hải quan tỉnh Long An phúc đáp cho doanh nghiệp biết như sau:

    Căn cứ Khoản 2, Điều 37 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định: Định mức thực tế sản xuất sản phẩm xuất khẩu bao gồm:

a) Định mức sử dụng nguyên liệu” là lượng nguyên liệu cần thiết, hợp lý để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm xuất khẩu;

b) Định mức vật tư tiêu hao” là lượng vật tư tiêu hao cho sản xuất một đơn vị sản phẩm xuất khẩu;

c) Tỷ lệ hao hụt nguyên liệu hoặc vật tư” là lượng nguyên liệu hoặc vật tư hao hụt bao gồm hao hụt tự nhiên, hao hụt do tạo thành phế liệu, phế phẩm, phế thải (trừ phế liệu, phế thải đã tính vào định mức sử dụng) tính theo tỷ lệ % so với định mức sử dụng nguyên liệu hoặc định mức vật tư tiêu hao.

    Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu quy định nêu trên để thực hiện.

    Trân trọng!

Kính gửi: Cục HQ Long An Công Ty chúng tôi ( DNCX) có nhu cầu giao sản phẩm cho DN nội địa gia công logo. 1/Trường hợp như trên có làm thủ tuc HQ hay không, nếu làm thì khai báo HQ như thế nào? 2/ DN nội địa đã xuất hóa đơn VAT, nếu Công Ty chúng tôi nộp thuế VAT thì sau khi nhận SP gia công logo về để XK cho thương nhân nước ngoài thì có được hoàn thuế VAT hay không, nếu có thủ tuc hoàn thuế như thế nào? Rất mong sớm nhận được hướng dẫn từ Quý Cục Cám ơn!

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Accessories-VN.

        Theo trình bày, Công ty TNHH MTV Accessories-VN là doanh nghiệp hoạt động theo quy chế doanh nghiệp chế xuất (DNCX), gặp vướng mắc khi đưa nguyên liệu vào nội địa để gia công.
Qua xem xét nội dung vướng mắc của doanh nghiệp nêu trên, Cục  Hải quan tỉnh Long An phúc đáp cho Công ty được biết như sau:
Căn cứ điểm b, khoản 2 Điều 49 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định đối với trường hợp hàng hoá gia công giữa DNCX với doanh nghiệp nội địa thì doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan tại Chi cục hải quan quản lý DNCX hoặc Chi cục hải quan nơi có cơ sở sản xuất của doanh nghiệp nội địa. Trường hợp hàng hoá do DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công, doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan theo quy định về gia công hàng hoá cho thương nhân nước ngoài.
Trường hợp hoàn thuế GTGT, liên quan đến cơ quan thuế nội địa, do đó, Cục Hải quan tỉnh Long An đề nghị doanh nghiệp liên hệ với cơ quan thuế nội địa để được hướng dẫn cụ thể.
Cục Hải quan tỉnh Long An phúc đáp như trên để Công ty được biết và tham khảo thực hiện.

        Trân trọng!

CHIA SẺ