Hỏi đáp về làm thủ tục xuất nhập khẩu phần 8

0
255
Xin chào Quý cơ quan, Chúng tôi hiện đang có lô hàng cần khai hải quan điện tử. Nhưng khi đăng ký lên hệ thống Vnaccs thì xãy ra lỗi "Mã số thuế 1101770247 không tồn tại". Theo tìm hiểu lỗi này do hệ thống chưa cập nhật thông tin mã số thuế. Kính mong Quý cơ quan hỗ trợ cập nhật thông tin sớm để chúng tôi có thể tiến hành các thủ tục đúng quy định. Xin chân thành cảm ơn Quý cơ quan!

Kính gửi: Công ty TNHH MTV T.C Đức Hòa

        Hiện nay, ngành Hải quan đã áp dụng khai Hải quan qua hệ thống VNACCS/VCIS. Trong các tiêu chí khai báo có tiêu chí dữ liệu thông tin về doanh nghiệp: mã số thuế, tên doanh nghiệp…Những thông tin cơ bản về doanh nghiệp được ngành Hải quan cập nhật từ dữ liệu của ngành Thuế chuyển sang. Theo thông tin Công ty cung cấp thì mã số thuế 1101770247 chưa có trong hệ thống thông tin của ngành Hải quan. Trong khi chờ dữ liệu ngành Thuế chuyển sang, Tổng Cục Hải quan đã có thiết kế chức năng tiếp nhận thông tin doanh nghiệp từ doanh nghiệp khai báo đến trên trang website http://www.customs.gov.vn  Vì vậy để kịp thời khai báo Hải quan, đề nghị quý công ty vào địa chỉ sau để khai báo thông tin doanh nghiệp:  http://www.customs.gov.vn/Lists/ThongTinDoanhNghiep/Default.aspx.

        Cục Hải quan Long An thông tin như trên để Công ty biết và khai báo. Nếu có khó khăn trong quá trình khai báo đề nghị quý Công ty liên hệ bộ phận hỗ trợ – HelpDesk – của ngành Hải quan qua các số điện thoại: 0437.824.754 hoặc 0437.824.755 hoặc 0437.824.776 hoặc 0437.824.777.

             Trân trọng./.

Năm nay lịch nghỉ tết của Chi Cục Hải Quan Mỹ Tho bắt đầu từ ngày mấy đến ngày mấy. Xin quý Cục Hải Quan cho xin thông báo để tiện cho công ty chúng tôi sắp xếp xuất nhập hàng. Cám ơn

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Nidec Tosok Precision VN.

    Cục Hải quan tính Long An thông báo đến quý Công ty biết về lịch nghỉ tết xuân Quý Ngọ như sau:

    Tất cả các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Long An thực hiện nghỉ tết từ ngày 28/01/2014 đến ngày 05/02/2014 (tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Quý Tỵ đến hết ngày 06 tháng Giêng năm Giáp Ngọ).

    Cục Hải quan tỉnh Long An thông báo như trên đến quý Công ty được biết để chủ động sắp xếp trong việc làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hoá.

    Trân trọng!

Theo Điều 25 khoan 2 cua thông tu 13/2014/TT-BTC có quy định về hồ sơ thanh khoản hợp đồng gia công "2. Hồ sơ thanh khoản gồm: a) Đơn đề nghị thanh khoản theo mẫu ĐNTK-GC/2014-Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này: nộp 02 bản chính; b) Bảng tổng hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo mẫu 01/HSTK-GC/2014-Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này: nộp 01 bản chính; c) Bảng tổng hợp sản phẩm gia công xuất khẩu theo mẫu 02/HSTK-GC/2014-Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này: nộp 01 bản chính; d) Bảng tổng hợp nguyên liệu, vật tư xuất trả ra nước ngoài và chuyển sang hợp đồng gia công khác trong khi đang thực hiện hợp đồng gia công theo mẫu 03/HSTK-GC/2014-Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này: nộp 01 bản chính; đ) Bảng tổng hợp nguyên liệu, vật tư do bên nhận gia công cung ứng (nếu có) theo mẫu 04/HSTK-GC/2014-Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này: nộp 01 bản chính; Trường hợp cơ quan hải quan có nghi vấn việc kê khai nguồn nguyên liệu mua trong nước để cung ứng không đúng thì yêu cầu thương nhân xuất trình hóa đơn mua hàng, chứng từ thanh toán nguyên liệu cung ứng của bên đặt gia công; e) Bảng tổng hợp nguyên liệu, vật tư đã sử dụng để sản xuất thành sản phẩm xuất khẩu theo mẫu 05/HSTK-GC/2014-Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này: nộp 01 bản chính; g) Bảng thanh khoản hợp đồng gia công theo mẫu 06/HSTK-GC/2014- Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này: nộp 02 bản chính (trả thương nhân 01 bản sau khi tiếp nhận hồ sơ thanh khoản); h) Bảng tổng hợp máy móc, thiết bị tạm nhập, tái xuất theo mẫu 07/HSTK-GC/2014-Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này: nộp 02 bản chính (trả thương nhân 01 bản sau khi tiếp nhận hồ sơ thanh khoản); i) Bảng thống kê sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để gắn hoặc đóng chung với sản phẩm gia công xuất khẩu (nếu có) theo mẫu 08/SPHC-GC/2014-Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này: nộp 02 bản chính (trả thương nhân 01 bản sau khi tiếp nhận hồ sơ thanh khoản); k) Bảng kê tờ khai xuất khẩu sản phẩm gia công (bao gồm cả tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ; tờ khai giao nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp) đã làm xong thủ tục hải quan, đủ cơ sở xác định hàng hóa đã xuất khẩu theo quy định tại Điều 30 Thông tư số 128/2013/TT-BTC, theo mẫu 09/HSTK-GC/2014-Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này: nộp 01 bản chính;" Vậy trong bộ hồ sơ thanh khoản này thì hồ sơ nào được nộp trước, hồ sơ nào nộp sau? Thời hạn hộp đồng gia công được tính theo như thời gian ký kết hợp đồng hay là thời gian Hải Quan tiếp nhận hồ sơ? Mong được sự giải đáp của quý cơ quan. Trân trọng cám ơn

Kính gửi: Công ty TNHH Nidec Tosock Precision VN.

    Theo nội dung vướng mắc, Cục Hải quan tỉnh Long An phúc đáp cho doanh nghiệp được biết như sau:

    Căn cứ điểm a Khoản 1; Khoản 2, Điều 25 Thông tư số 13/2014/TT-BTC ngày 24/01/2014 của Bộ Tài chính quy định về thời hạn nộp hồ sơ thanh khoản và hồ sơ thanh khoản của hợp đồng gia công thì:

    –Chậm nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực, thương nhân có văn bản đề nghị Chi cục Hải quan quản lý hợp đồng gia công phương án giải quyết nguyên liệu, vật tư dư thừa; máy móc, thiết bị thuê, mượn; phế liệu, phế phẩm, phế thải (theo mẫu quy định tại Phụ lục II Thông tư này ) và được Chi cục Hải quan nơi quản lý hợp đồng gia công xem xét, chấp nhận theo đề nghị của thương nhân;

    -Chậm nhất 30 ngày làm việc kể từ ngày Chi cục Hải quan quản lý hợp đồng gia công chấp nhận phương án giải quyết  nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị thuê, mượn, phế liệu, phế phẩm, phế thải trên văn bản đề nghị của thương nhân, thương nhân phải thực hiện xong thủ tục hải quan để giải quyết nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị thuê, mượn, phế liệu, phế phẩm, phế thải (nếu có) và nộp đầy đủ hồ sơ thanh khoản hợp đồng gia công cho cơ quan Hải quan.

    Trên cơ sở nêu trên thì thời hạn của hợp đồng gia công là thời hạn hiệu lực của hợp đồng gia công đã được ký kết (thời hạn hiêu lực hợp đồng gia công quy định tại Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 13/2014/TT-BTC), hồ sơ thanh khoản hợp đồng gia công quy định tại Khoản 2, Điều 25 Thông tư số 13/2014/TT-BTC ngày 24/01/201 phải nộp đầy đủ tại thời điểm nộp hồ sơ thanh khoản cho cơ quan Hải quan.

    Cục Hải quan tỉnh Long An phúc đáp như trên để doanh nghiệp được biết và tham khảo thực hiện.

    Trân trọng!

công ty chúng tôi co ban mac hang khuon dao dap cho cty On Accessories-vn ( DNCX ) tai khu cong nghiep tan huong tien giang, Cty On Accessories-vn da hoan thanh xong thu tuc hai quan nhap khau tai cho theo quy dinh ( da thong quan hang hoa cua doanh nghiep nhap khẩu ), sau do cty chung toi giao hang cho cty On Accessories-vn de cty On Accessories-vn dua vao su dung cho qua trinh xan xuat, nhung den phan cty chung toi tien hanh khai hai quan xuat khau tai cho thi tk xuat khau cua cong ty chung toi duoc he thong phan luon do va yeu cau mang hang hoa va ho so de kiem tra chi tiet tai chi cuc hai quan. xin cho hoi voi truong hop nhu the cty chung toi phai lam the nao ?? vi hang hoa da giao cho cty On Accessories-vn su dung roi. Tran trong!

 Kính gửi: Công ty TNHH cơ khí tiêu dùng Kim Sơn.

     Theo trình bày, Công ty gặp vướng mắc về việc khai hải quan xuất khẩu tại chỗ được hệ thống phân luồng đỏ, Cục Hải quan tỉnh Long An phúc đáp cho Công ty được biết như sau:

   Căn cứ điểm d3, Khoản 3, Điều 47 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính, quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thì: “Hàng xuất khẩu tại chỗ được miễn kiểm tra thực tế hàng hoá”.

    Do đó, trường hợp Công ty mở tờ khai xuất khẩu tại chỗ nhưng được hệ thống phân luồng đỏ thì phải xuất trình hồ sơ để cơ quan Hải quan kiểm tra chi tiết, riêng đối với hàng hoá thì thuộc đối tượng miễn kiểm tra thực tế theo quy định nêu trên.

    Cục Hải quan tỉnh Long An phúc đáp cho Công ty được biết và tham khảo thực hiện.

    Trân Trọng!

Đối với hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu thuộc điểm h khoản 2 Điều 41 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ thì thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau và HQ đã kiểm tra rồi thì cho những lần hoàn thuế tiếp theo có tờ khai đã kiểm tra lần trước thì chúng tôi có phải kiểm tra nữa hay không? Mong nhận được phản hồi rõ ràng va sớm từ Cục. Xin chân thành cám ơn!

         Đây là câu hỏi thứ ba Cục Hải quan Long An đã nhận được từ Công ty có cùng nội dung đã hỏi và đã được giải đáp trên trang www.longancustoms.gov.vn trước đây (ngày 24/03/2016). Theo nội dung vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan tỉnh Long An tiếp tục phúc đáp để Công ty được biết và tham khảo thực hiện như sau:

        Đối với hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu thuộc điểm h khoản 2 Điều 41 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ thì thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau. Do đó, khi phát sinh hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu thì phải kiểm tra trước khi hoàn thuế.

        Cục Hải quan tỉnh Long An trả lời như trên để Công ty tham khảo.
        Trân trọng./.

CHIA SẺ