Hỏi đáp về làm thủ tục xuất nhập khẩu phần 949

0
2435

Câu hỏi: 12226: Công ty chúng tôi có nhập khẩu mặt hàng là động cơ điện (mô tơ giảm tốc – hệ thống động cơ, hộp số lắp liền và mô tơ điện dạng đúc, gia công chính xác). Theo QĐ số 51/2011/QĐ-TTg quy định mặt hàng thuộc nhóm thiết bị công nghiệp gồm máy biến áp phân phối ba pha, động cơ điện phải dán nhãn năng lượng nhưng không quy định cụ thể động cơ điện loại nào. Trong khi đó bên Bộ Công Thương thì danh sách tiêu chuẩn có quy định cụ thể nhóm thiết bị công nghiệp TCVN 7450:2005 chỉ có mặt hàng động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc mới phải xin dán nhãn. Vậy mặt hàng của công ty chúng tôi không thuộc dạng phải đăng ký dán nhãn năng lượng đúng không?

Ngày gửi: 15/10/2013 – Trả lời: 18/10/2013

Tên doanh nghiệp: Nguyễn Thị Hồng Nhung

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Quyết định 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/09/2011 của Chính phủ quy định Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện quy định Lộ trình thực hiện dán nhãn năng lượng: “Nhóm thiết bị công nghiệp gồm: Máy biến áp phân phối, động cơ điện.”

Hiện nay Bộ Công Thương chưa có hướng dẫn chi tiết về tiêu chuẩn của những Nhóm thiết bị thực hiện dán nhãn năng lượng. Do đó, khi nhập khẩu mặt hàng là động cơ điện thì phải dán nhãn năng lượng theo quy định.

Trường hợp Công ty có vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Bộ Công Thương – Tổng Cục Năng lượng để được hướng dẫn chi tiết.

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn/Văn bản các Bộ, ngành/

Câu hỏi: 15891: Công ty là doanh nghiệp chế xuất do nhu cầu mở rộng sản xuất nên có kế hoạch mở thêm chi nhánh – cũng là chế xuất tại khu công nghiệp thuộc địa phương khác, hạch toán phụ thuộc. Công ty xin được hướng dẫn về địa điểm làm thủ tục hải quan liên quan cho chi nhánh mở tại Bắc Ninh.

Ngày gửi: 13/08/2015 – Trả lời: 16/08/2015

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Santomas Việt Nam

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

– Căn cứ Điểm b Khoản 1; Điểm b Khoản 2 Điều 58 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

Điều 58. Địa điểm làm thủ tục làm thủ tục hải quan

1. Địa điểm làm thủ tục nhập khẩu:

b) Đối với doanh nghiệp chế xuất (DNCX):

b.1) Hàng hóa nhập khẩu của DNCX; hàng hóa là máy móc, thiết bị tạm nhập để phục vụ sản xuất, xây dựng nhà xưởng (kể cả trường hợp nhà thầu trực tiếp nhập khẩu); hàng hóa bảo hành, sửa chữa làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý DNCX;

b.2) Trường hợp DNCX nhập khẩu hàng hóa theo quyền nhập khẩu quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP và các quy định của Bộ Công Thương thì địa điểm đăng ký tờ khai hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Hải quan, Điều 4 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và khoản 1 Điều 19 Thông tư này.

2. Địa điểm làm thủ tục xuất khẩu:

b) Đối với DNCX:

b.1) Hàng hóa là sản phẩm xuất khẩu của DNCX; hàng hóa là máy móc, thiết bị tái xuất sau khi đã tạm nhập để phục vụ sản xuất, xây dựng nhà xưởng (kể cả trường hợp nhà thầu trực tiếp xuất khẩu) DNCX được làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan thuận tiện; trừ trường hợp hàng hóa bảo hành, sửa chữa làm thủ tục tại Chi cục Hải quan quản lý DNCX;

b.2) Trường hợp DNCX xuất khẩu hàng hóa theo quyền xuất khẩu quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP và các quy định của Bộ Công Thương thì địa điểm đăng ký tờ khai hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Hải quan, Điều 4 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và khoản 1 Điều 19 Thông tư này.

– Căn cứ Khoản 2 Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 60. Báo cáo quyết toán

2. Địa điểm nộp báo cáo quyết toán

Tại Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu theo quy định tại Điều 58 Thông tư này hoặc Chi cục Hải quan quản lý doanh nghiệp chế xuất”.

Đề nghị Công ty căn cứ quy định nêu trên để xác định địa điểm làm thủ tục hải quan và nộp báo cáo quyết toán.

 Để tham khảo thêm có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn

Câu hỏi: 12493: Chúng tôi có kế hoạch xuất khẩu mặt hàng: nhôm thỏi, được nấu tái chế từ các vỏ lon nước giải khát, hàm lượng nhôm 95%. Công ty chúng tôi chưa xác định được HS code của mặt hàng này để biết nó có thuế suất XK hay không? Chúng tôi được hướng dẫn sử dụng HS: 76012000, thuế suất 0%, vậy có đúng không?, Xin vui lòng giúp chúng tôi mã HS code va thuế XK chính xác

Ngày gửi: 26/11/2013 – Trả lời: 27/11/2013

Tên doanh nghiệp: Cao Nam

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Nhôm, không hợp kim: Là kim loại có hàm lượng nhôm chiếm ít nhất 99% tính theo trọng lượng, với điều kiện hàm lượng của bất kỳ nguyên tố nào khác không vượt quá giới hạn nêu trong bảng sau:

Bảng – Các nguyên tố khác

Nguyên tố

Hàm lượng giới hạn tính theo trọng lượng (%)

Sắt + Silic

Nguyên tố khác(1), tính cho mỗi nguyên tố

1

0,1(2)

(1) Các nguyên tố khác, ví dụ: Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn.

(2) Tỷ lệ đồng cho phép lớn hơn 0,1%, nhưng không quá 0,2%, nếu như tỷ lệ crôm hoặc măngan không quá 0,05%.

– Căn cứ vào Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại áp dụng mức thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

– Căn cứ vào Chú giải của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa năm 2007 của Hội đồng hợp tác Hải quan thế giới (HS 2007).

– Căn cứ vào Biểu thuế xuất nhập nhập khẩu ưu đãi 2013 ban hành theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013, thì mặt hàng:

+ Nhôm thỏi, được nấu tái chế từ các vỏ lon nước giải khát, hàm lượng nhôm 95% như công ty mô tả có thể tham khảo phân loại mã HS 7601.20.00, thuế suất thuế xuất khẩu là: 15%

Lưu ý, căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của Công ty tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Trung tâm phân tích phân loại của Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Trung tâm phân tích phân loại xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó.

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn/Văn bản các Bộ, ngành/

Câu hỏi: 16230: Công ty dự định nhập khẩu mặt hàng : thiết bị số hóa ảnh Xquang ( không phải là máy chụp Xquang ). Vậy xin hỏi mã HS của mặt hàng này là gì ?

Ngày gửi: 13/11/2015 – Trả lời: 16/11/2015

Tên doanh nghiệp: Báo Hải quan online

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

– Căn cứ vào Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềphân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

– Căn cứ vào Chú giải của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa năm 2007 của Hội đồng hợp tác Hải quan thế giới (HS 2007).

– Căn cứ vào Biểu thuế xuất nhập nhập khẩu ưu đãi 2014 ban hành theo Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014. Theo đó:

+ Mặt hàng Thiết bị số hóa ảnh X-Quang theo như công ty mô tả có thể tham khảo phân loại vào mã 90229090 hoặc 90189090 tùy theo công năng. Để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, công ty có thể đề nghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Lưu ý, căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của công ty tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Trung tâm phân tích phân loại của Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Trung tâm phân tích phân loại xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó.

Để tham khảo thêm có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn

Câu hỏi: 15048: Công ty muốn nhập khẩu mặt hàng gạch ốp lát với đèn trần về Việt Nam bán lẻ thì cần thủ tục gì ?

Ngày gửi: 27/01/2015 – Trả lời: 29/01/2015

Tên doanh nghiệp: Báo Hải quan Online

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

1. Gạch ốp lát:

Căn cứ khoản 2 Điều 4 Thông tư 14/2010/TT-BXD ngày 20/08/2010 của Bộ Xây dựng quy định: Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá gạch ốp lát nhập khẩu:

a) Khi nhập khẩu vào Việt Nam các sản phẩm, hàng hoá gạch ốp lát nêu tại cột 1 ở Bảng Danh mục, người nhập khẩu phải công bố chất lượng phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này (công bố hợp quy).

b) Trên sản phẩm hoặc bao bì sản phẩm và tài liệu về sản phẩm phải gắn dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp cho sản phẩm.

c) Người nhập khẩu phải cung cấp cho cơ quan hải quan tại cửa khẩu các tài liệu sau:

– Bản sao giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất ra sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001/ISO 9001 còn thời hạn hiệu lực;

– Bản chứng nhận hợp quy và kết quả thử nghiệm chất lượng mẫu đại diện lô sản phẩm, hàng hoá gạch ốp lát tại cửa khẩu phù hợp với quy định nêu tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này được thực hiện bởi tổ chức đánh giá sự phù hợp do Bộ Xây dựng chỉ định.

d) Công bố hợp quy sản phẩm, hàng hoá gạch ốp lát nhập khẩu dựa trên một trong hai căn cứ sau đây:

– Kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân nhập khẩu về chất lượng sản phẩm, hàng hoá phù hợp với quy định nêu tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này trên cơ sở kết quả thử nghiệm của phòng thử nghiệm của tổ chức đánh giá sự phù hợp do Bộ Xây dựng chỉ định;

– Kết quả thử nghiệm chất lượng mẫu đại diện lô sản phẩm, hàng hoá tại cửa khẩu nhập phù hợp với quy định nêu tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này được thực hiện bởi tổ chức đánh giá sự phù hợp do Bộ Xây dựng chỉ định.

đ) Yêu cầu để chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm, hàng hoá gạch ốp lát nhập khẩu gồm:

– Bản công bố hợp quy theo quy định tại điểm a khoản này;

– Bản sao giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất ra sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001/ISO 9001 còn thời hạn hiệu lực;

– Kết quả thử nghiệm chất lượng mẫu đại diện lô sản phẩm, hàng hoá tại cửa khẩu nhập phù hợp với quy định nêu tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này được thực hiện bởi tổ chức đánh giá sự phù hợp do Bộ Xây dựng chỉ định.

e) Các sản phẩm, hàng hoá gạch ốp lát nêu tại cột 1 ở Bảng Danh mục do doanh nghiệp trong các khu chế xuất sản xuất cung cấp cho thị trường trong nước được áp dụng quy định quản lý chất lượng như đối với sản phẩm, hàng hoá gạch ốp lát nhập khẩu. »

Thủ tục hải quan xuất nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành tại Điều 11 và 12 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính (nếu làm thủ tục hải quan truyền thống) hoặc Điều 8 Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính (nếu làm thủ tục hải quan điện tử theo Hệ thống VNACCS).

Đề nghị Công ty tham khảo các quy định nêu trên và liên hệ trực tiếp với các cơ quan chức năng để được hướng dẫn cấp phép theo quy định.

2. Đèn trần:

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Quyết định 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/09/2011 của Chính phủ quy định Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện quy định Lộ trình thực hiện dán nhãn năng lượng: “1. Nhóm thiết bị gia dụng gồm: Đèn huỳnh quang ống thẳng, đèn huỳnh quang compact, chấn lưu điện từ và điện tử cho đèn huỳnh quang, máy điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, máy giặt sử dụng trong gia đình, nồi cơm điện, quạt điện, máy thu hình.”

Tuy nhiên, Căn cứ điểm 1 công văn số 6772/TCHQ-GSQL ngày 13/11/2013 của của Tổng cục Hải quan quy định: Khi làm thủ tục hải quan đối với các mặt hàng phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng cơ quan hải quan không yêu cầu người khai hải quan phải nộp các chứng từ sau:

– Bản sao Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị nhập khẩu do Bộ Công Thương cấp;

– Văn bản xác nhận của Bộ Công Thương (Tổng cục năng lượng) đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu đang chờ cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng hoặc hàng hóa mẫu nhập khẩu để phục vụ thử nghiệm hiệu suất năng lượng.

Sau khi hàng hóa nhập khẩu được thông quan hoặc giải phóng hàng, doanh nghiệp chịu trách nhiệm làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị nhập khẩu theo quy định tại Thông tư 07/2012/TT-BCT ngày 04/04/2012 của Bộ Công Thương.”

Như vậy, theo các văn bản trên thì trong bộ hồ sơ hải quan khi nhập khẩu mặt hàng đèn trần thuộc dạng đèn nêu trên thì công ty không phải xuất trình Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng hoặc Văn bản xác nhận/Phiếu tiếp nhận hồ sơ dán nhãn năng lượng hàng hóa nhập khẩu của Tổng cục năng lượng. Công ty chịu trách nhiệm làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị nhập khẩu và chỉ được đưa ra thị trường sau khi đã được dán nhãn năng lượng.

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn

CHIA SẺ