Kinh nghiệm thực tế nhập hàng theo giá FOB hoặc EXW

0
1156

Trách nhiệm các bên bao gồm: Cnee (Consignee), Shipper, Forwarder (FWD)  và Đại lí nước ngoài nếu nhà nhập khẩu tại Việt Nam mua hàng theo giá FOB hoặc EXW

 Kiến-thức-logistic

1/ Bên mua hàng/nhà nhập khẩu: Consignee/Importer

Đối với điều kiện mua hàng là FOB:

  • Bên mua hàng chịu trách nhiệm thanh toán cước biển  (Ocean freight- O/F) cho Forwarder (FWD) – chúng tôi tại Việt Nam, khi nào hàng về Việt Nam thì đóng thêm Local charges, làm thủ tục Hải quan, nhận hàng và đưa hàng về kho.
  • Liên hệ với Shipper nếu có bất cứ phát sinh hay vấn đề gì, để cung cấp thông tin đến chúng tôi.

Đối với điều kiện mua hàng là EXW:

  • Bên mua hàng chịu trách nhiệm thanh toán cước biển  (Ocean freight- O/F) và phí EXW bao gồm vận chuyển nội địa và làm thủ tục Hải quan tại cảng nước xuất khẩu cho Forwarder (FWD) – chúng tôi tại Việt Nam, khi nào hàng về Việt Nam thì đóng thêm Local charges, làm thủ tục Hải quan, nhận hàng và đưa hàng về kho.

 

2/ Bên bán/nhà xuất khẩu: Shipper/Exporter

Đối với điều kiện mua hàng là FOB:

  • Shipper bên nước ngoài sẽ chịu trách nhiệm giao hàng ra cảng, làm thủ tục Hải quan và đóng local charges tại nước xuất khẩu.

Đối với điều kiện mua hàng là EXW:

  • Bên bán giao hàng tại xưởng của họ. Sau khi giao hàng thì trách nhiệm vận chuyển và thông quan hàng hóa tại cảng xuất thuộc về bên mua.

3/ Bên  dịch vụ Forwarder (FWD) – Chúng tôi

  • Bên FWD chỉ định Đại lí nước ngoài, yêu cầu Đại lí liên hệ với shipper để sắp xếp lịch tàu, theo yêu cầu của bên mua hàng, chúng tôi có thể hỗ trợ bên mua hàng tới tận kho của shipper để kiểm tra hàng hóa và vận chuyển, làm thủ tục Hải quan (nếu mua theo giá EXW), để có thể đảm bảo hàng hóa trên chứng từ mà bên mua hàng làm việc với shipper trước đó.

 

4/ Bên Đại lí ở nước ngoài – Foreign Agent

  • Đại lí sẽ liên hệ shipper, kiểm tra thông tin 2 đầu, nếu không có bất cứ yêu cầu nào khác thì sau khi các bên thống nhất lịch tàu, đại lí sẽ gửi booking hoặc thông báo  thời gian làm thủ tục ( cut off/ closing time), thời gian tàu chạy (ETD), ngày đến dự kiến (ETA) và tất cả các thông tin liên quan đế lô hàng, như tàu chuyển tải nếu có ( transit/via)  hoặc nếu phát sinh việc tàu delay tại cảng xuất đại lí sẽ thông tin cho các bên( FWD/Shipper),….Hoặc trong quá trình làm thủ tục tại đầu nước ngoài, nếu có bất cứ thay đổi hay vấn đề gì, thì Đại lí bên sẽ báo thông tin đến các bên còn lại để yêu cầu xác nhận.
CHIA SẺ