Những câu hỏi về làm thủ tục HẢI QUAN phần 1348

0
459

Câu hỏi: 11654: Công ty chúng tôi đăng ký xuất nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu (SXXK). Sau một thời gian hoạt động chúng tôi có một số lượng hàng hỏng ở dưới dạng nguyên vật liệu và bán thành phẩm không có giá trị thương mại. Số hàng hỏng này một phần nằm trong tỷ lệ hao hụt đã đăng ký định mức với hải quan, một phần không nằm trong tỷ lệ hao hụt. Chúng tôi cũng đã tìm hiểu về thủ tục tiêu hủy hàng phải được cơ quan quản lý môi trường duyệt và có sự giám sát của hải quan. Tuy nhiên chúng tôi có một số vướng mắc như sau: – Bán thành phẩm hỏng sẽ quy đổi ra nguyên vật liệu theo định mức có bao gồm tỷ lệ hao hụt hay không bao gồm tỷ lệ hao hụt. – Nguyên vật liệu không nằm trong tỷ lệ hao hụt phải nộp thuế. Còn nguyên vật liệu nằm trong tỷ lệ hao hụt có phải nộp thuế hay không? – Nguyên vật liệu không nằm trong tỷ lệ hao hụt sẽ được nhập vào BK04 ( Bảng kê nguyên vật liệu hủy, biếu) khi làm thanh khoản

Ngày gửi: 04/07/2013 – Trả lời: 09/07/2013

Tên doanh nghiệp: Phạm Thị Nhàn

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

1./ Bán thành phẩm hỏng sẽ quy đổi ra nguyên vật liệu theo định mức có bao gồm tỷ lệ hao hụt hay không bao gồm tỷ lệ hao hụt.

Theo chính sách hiện hành thì Bán thành phẩm hỏng loại hình NSXXK khi tiêu huỷ không thuộc đối tượng được miễn thuế mà Công ty phải nộp thuế tương ứng với nguyên liệu cấu thành trong bán thành phẩm hỏng tiêu huỷ. Vì vậy định mức quy đổi phải bao gồm luôn cả tỷ lệ hao hụt (định mức thực tế đăng ký).

2./ Nguyên vật liệu không nằm trong tỷ lệ hao hụt phải nộp thuế. Còn nguyên vật liệu nằm trong tỷ lệ hao hụt có phải nộp thuế hay không ?

– Căn cứ điểm d3 khoản 5 Điều 113 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính quy định Đối với phần phế liệu, phế phẩm tiêu thụ nội địa, thì xử lý như sau: Phần tỷ lệ phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức tiêu hao thu được trong quá trình sản xuất hàng hóa xuất khẩu từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu (ví dụ: vỏ lạc trong quá trình gia công lạc vỏ thành lạc nhân) không phải chịu thuế nhập khẩu. Trường hợp còn giá trị thương mại, người nộp thuế bán, tiêu thụ phần phế liệu, phế phẩm này trên thị trường thì cũng không phải chịu thuế nhập khẩu nhưng phải kê khai, nộp các loại thuế khác như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo đúng quy định;”

Do đó, đối với phần phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức tiêu hao thu được trong quá trình sản xuất của Công ty nếu tiêu thụ nội địa thì phải kê khai nộp thuế GTGT và trị giá tính thuế GTGT là căn cứ vào hóa đơn thực tế Công ty xuất bán cho nội địa.

3./ Nguyên vật liệu không nằm trong tỷ lệ hao hụt sẽ được nhập vào BK04 ( Bảng kê nguyên vật liệu hủy, biếu) khi làm thanh khoản:

Công ty phải kê khai vào BK04 để hệ thống thanh khoản trừ lùi số lượng nhập khẩu tương ứng.

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website  của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn/Văn bản các Bộ, ngành/

Câu hỏi: 13526: nếu DN mua một lô hàng nội địa có hồ sơ gồm hóa đơn thương mại (gồm nhiều dòng hàng), bảng kê chi tiết, hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng (tối đa 10 dòng hàng),…..thì khi khai hải quan DN chúng tôi sẽ khai theo hóa đơn thương mại hay hóa đơn GTGT(hóa đơn bán hàng)

Ngày gửi: 08/05/2014 – Trả lời: 08/05/2014

Tên doanh nghiệp: Báo Hải quan Online

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ Khoản 4 Điều 45 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 09/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ gồm:

a) Tờ khai xuất khẩu-nhập khẩu tại chỗ (theo Phụ lục IV, hướng dẫn sử dụng theo Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này): nộp 04 bản chính;

b) Hợp đồng mua bán hàng hoá hoặc hợp đồng gia công có chỉ định giao hàng tại Việt Nam (đối với người xuất khẩu), hợp đồng mua bán hàng hoá hoặc hợp đồng gia công có chỉ định nhận hàng tại Việt Nam (đối với người nhập khẩu), hợp đồng thuê, mượn: nộp 01 bản chụp;

c) Hóa đơn xuất khẩu: nộp 01 bản chụp xuất trình bản chính để đối chiếu;

d) Các giấy tờ khác theo quy định đối với từng loại hình xuất khẩu, nhập khẩu (trừ vận đơn – B/L).

Căn cứ Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 09/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu gồm:

2. Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu, người khai hải quan nộp, xuất trình cho cơ quan hải quan hồ sơ hải quan, gồm các chứng từ sau:

a) Tờ khai hải quan: 02 bản chính;

b) Hợp đồng mua bán hàng hóa: 01 bản chụp;

c) Hóa đơn thương mại: 01 bản chụp;…

Như vậy, hoá đơn GTGT là một chứng từ phải nộp trong hồ sơ hải quan XNK tại chỗ. Riêng hồ sơ hải quan theo quy định doanh nghiệp căn cứ vào hoá đơn thương mại để khai báo hải quan. Cơ quan hải quan sẽ kiểm tra đối chiếu hoá đơn thương mại với hoá đơn GTGT khi kiểm tra hồ sơ (nếu có).

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn

Câu hỏi: 13797: 01) Đối với tờ khai VNACSS trân tờ khai Xuất khẩu thì tiâu chí Ngđy hđng đi dự kiến (ETD) chơng tĩi căn cứ vđo Booking của hãng tđu cấp để khai báo khi cỉ đầy đủ thĩng tin. Nhưng phát sinh vấn đề tđu thường trễ hơn so với dự kiến. Vậy khi chơng tĩi khai báo vđ đã hođn tất thủ tục Hải quan thì ngđy dự kiến hđng đi khác với ngđy thực tế hđng đi (Ngđy On Board) thì tờ khai vđ chứng từ khác như Bill cỉ được coi lđ hợp lệ khĩng?. Trường hợp chơng tĩi đã hođn thđnh thủ tục Hải quan đã vđo sổ tđu nhưng do tđu bị qú tải Hãng tđu tự đảo chuyển sang tđu khác dẫn đến Tân tđu trong mục Tân phương tiện vận chuyển khác trân tờ khai khác với Vận đơn vđ thực tế tđu xuất. Vậy chơng tĩi cỉ phải sửa tờ khai khĩng?

02) Cĩng ty chơng tĩi xuất khẩu mặt hđng măn cưa. Mặt hđng nđy chơng tĩi ký hợp đồng đỉng xá sử dụng hđng đỉng trực tiếp vđo container. Quý Hải quan cho tĩi hỏi nếu đỉng xá chỉ sử dụng 01 tấm ván ở cửa container vđ đổ hđng vđo trực tiếp trong container được khĩng (Khĩng sử dụng bao bì, pallet). Nếu chơng tĩi Xuất khẩu 15 Cont 20DC thì Tiâu chí Số lượng kiện lđ 15 hay 01 vđ đơn vị tính lđ CN: Container (Thăng chứa) đơng khĩng?

Ngày gửi: 11/06/2014 – Trả lời: 13/06/2014

Tên doanh nghiệp: Công ty TTK

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

1. Về vướng mắc thứ nhất

a) Trường hợp ngày thực tế hàng đi trên B/L khác so với ngày dự kiến trên Booking đã khai trên tờ khai thì vẫn được chấp nhận.

b) Trường hợp đã hoàn thành thủ tục Hải quan đã vào sổ tàu nhưng do tàu bị quá tải Hãng tàu tự đảo chuyển sang tàu khác dẫn đến Tên tàu trong mục Tên phương tiện vận chuyển khác trên tờ khai khác với Vận đơn và thực tế tàu xuất thì bắt buộc Công ty phải làm thủ tục khai bổ sung theo điểm b khoản 1 Điều 11 Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính quy định:

Trừ các chỉ tiêu thông tin quy định tại điểm 3 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này, người khai hải quan được sửa chữa, khai bổ sung các chỉ tiêu thông tin của tờ khai hải quan điện tử trong các trường hợp sau đây:

a) Sửa chữa các thông tin, khai bổ sung hồ sơ hải quan sau khi Hệ thống phân luồng tờ khai nhưng hàng hóa chưa được thông quan, việc xử phạt (nếu có) thực hiện theo quy định hiện hành;

b) Sửa chữa các thông tin, khai bổ sung hồ sơ hải quan sau khi hàng hóa đã được thông quan và trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày khai hải quan nhưng trước khi cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

b1) Sai sót về nội dung khai hải quan do người nộp thuế, người khai hải quan tự phát hiện, khai báo với cơ quan Hải quan;

b2) Người khai hải quan, người nộp thuế phải có đủ cơ sở chứng minh và cơ quan Hải quan có đủ cơ sở, điều kiện kiểm tra, xác định tính trung thực, chính xác và hợp lý của việc khai bổ sung;

b3) Việc khai bổ sung không ảnh hưởng đến việc áp dụng chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với lô hàng khai bổ sung.

c) Trường hợp khai bổ sung hồ sơ hải quan sau 60 ngày kể từ ngày khai hải quan nhưng trước khi cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế thì Chi cục trưởng xem xét cho phép khai bổ sung và xử phạt theo quy định.”

2. Trường hợp Công ty xuất khẩu hàng hoá là hàng xá 15 containers thì khai báo tại mục 2.25 tờ khai xuất khẩu như sau:

– Ô 01: Số lượng: 15

– Ô 02: Mã đơn vị tính: CONT

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn

Câu hỏi: 14179: Tập đoàn CS Wind Corp có nhà máy ở một số nước. CS Wind Vietnam 100% vốn Hàn Quốc. Tập đoàn đang có kế hoạch xây dựng một nhà máy mới ở Mỹ (Texas). Tập đoàn đang có kế hoạch là mang toàn bộ phần nhà xưởng, cẩu trục và một số máy móc qua bên Mỹ để lắp đặt cho nhanh (bên Mỹ hiện chỉ dùng sản phẩm nhỏ). Phần khung kèo nhà xưởng, dầm cẩu thì sản xuất ở Vietnam, nhưng phần động cơ, hộp số thì nhập từ nước ngoài (thông qua Cty Vietnam khác) (SX năm 2007) . Không biết như vậy bên em có thể chuyển những mặt hàng này qua Mỹ được không?

Ngày gửi: 20/08/2014 – Trả lời: 21/08/2014

Tên doanh nghiệp: Báo Hải quan Online

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Vướng mắc của Công ty về điều kiện nhập khẩu của nước đối tác (Mỹ) đề nghị Công ty liện hệ  trực tiếp với đối tác ở Mỹ để được tìm hiểu và tư vấn về điều kiện và thủ tục nhập khẩu ở phía Mỹ như thế đối với việc nhập hàng hoá là MMTB đã qua sử dụng.

Riêng ở Việt Nam,  Công ty được phép làm thủ tục xuất khẩu thanh lý đối với MMTB mà Công ty đã nhập khẩu để tạo TSCĐ theo quy định tại Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/4/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương).

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn

Câu hỏi: 13109: Sản phẩm là Khuôn nhựa Plastic PVC dùng trong công nghiệp – dùng làm khay đựng gạch ép, kt: 920x880x100mm. Công dụng sản phẩm là dùng làm khay đựng sản phẩm gạch không nung khi được đùn ép từ máy ra tránh gây vỡ gạch và tiện cho việc phơi khô sản phẩm. Chúng tôi xem biểu thuế XNK 2014 thì cho vào mã HS code: 39269059. 1. Vậy chúng tôi xin hỏi chúng tôi áp sản phẩm vào HS code trên được k? nếu k được thì áp sản phẩm vào mã HS nào? 2. Xin được giải thích sản phẩm như thế nào được cho là sản phẩm dùng trong công nghiệp? có tiêu chuẩn, thuật ngữ nào quy định thế nào là sản phẩm dùng trong công nghiệp? 3. tại mã HS: 39269059 chúng tôi kiểm tra trên customs.gov.vn thì thuế nhập khẩu ưu đãi là 0 %, nhưng tài liệu tôi có download về ( biểu thuế XNK 2014) thì với mã HS trên thì thuế NKƯĐ là 6 %. XIn được xác minh lại?

Ngày gửi: 11/03/2014 – Trả lời: 18/03/2014

Tên doanh nghiệp: chu đức tam

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

1. Mã HS:

– Căn cứ vào Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại áp dụng mức thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

– Căn cứ vào Chú giải của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa năm 2007 của Hội đồng hợp tác Hải quan thế giới (HS 2007).

– Căn cứ vào Biểu thuế xuất nhập nhập khẩu ưu đãi 2014 ban hành theo Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014, thì mặt hàng:

+ Khuôn nhựa Plastic PVC dùng trong công nghiệp – dùng làm khay đựng gạch ép như công ty mô tả có thể tham khảo phân loại mã HS 3923.90.90

Lưu ý, căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của Công ty tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Trung tâm phân tích phân loại của Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Trung tâm phân tích phân loại xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó.

2. Như thế nào được cho là sản phẩm dùng trong công nghiệp:

Là các sản phẩm chỉ sử dụng trong các ngành công nghiệp: như công nghiệp dệt, công nghiệp nhựa, …

3. Căn cứ vào Biểu thuế xuất nhập nhập khẩu ưu đãi 2014 ban hành theo Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014, thì mặt hàng: có mã HS 3926.90.59 có thuế suất thuế NK là 0%.

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn

CHIA SẺ