Những câu hỏi về làm thủ tục xuất nhập khẩu phần 6

0
234
Công ty chúng tôi là DNSX và đang làm thủ tục hoàn thuế. Công ty chúng tôi có một vài tờ khai nằm trong điểm h) điều 41 nghị định 83/2013/NĐ-CP thì phải kiểm tra hồ sơ trước, hoàn thuế sau và đã được HQ kiểm tra hồ sơ. Vậy cho những lần tiếp theo khi làm thủ tục hoàn thuế có những tờ khai lần trước đã kiểm tra thì lần này có kiểm tra hồ sơ nữa hay không? Mong nhận được phản hồi sớm từ cuc. Xin chân thành cám ơn!

        Theo nội dung vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan tỉnh Long An phúc đáp để Công ty được biết và tham khảo thực hiện như sau:

        Đối với hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu thuộc điểm h khoản 2 Điều 41 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ thì thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau. Do đó, khi phát sinh hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu thì phải kiểm tra trước khi hoàn thuế.
        Cục Hải quan tỉnh Long An trả lời như trên để Công ty tham khảo.
        Trân trọng./.

Thắc mắc về quyết định 11089 /QĐ-BCT ngày 03/12/2014 của Bộ Công Thương về việc công bố danh mục hàng hoá xuất khẩu , nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng trước khi thông quan. Công Ty chúng tôi có xuất khẩu về thực phẩm cụ thể là Hscode 1704 các loại kẹo cứng và mềm, theo quyết định này có văn bản áp dụng là thông tư 28/2013/TT-BCT ngày 06/11/2013 của Bộ Công Thương theo thông tư này chỉ kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương, thông tư này chỉ công bố tiêu chuẩn các hàng nhập khẩu có trong danh mục này, chứ không có kiểm tra hàng xuất khẩu. Kính mong Cục Hải Quan Tỉnh Long An giải đáp thắc mắc cho Công Ty chúng tôi vì rất ảnh hưởng đến hàng hoá xuất khẩu của Công Ty chúng tôi.

Kính gửi: Công ty TNHH Tango candy-Chi nhánh Long An.

Theo nội dung vướng mắc, Cục Hải quan tỉnh Long An phúc đáp để Doanh nghiệp được biết và tham khảo thực hiện như sau:

Căn cứ Quyết định số 11089/QĐ-BCT ngày 03/12/2014 của Bộ Công thương, v/v công bố Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương. Theo đó, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp thuộc Danh mục trên phải kiểm tra chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan theo quy định.

Trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa ban hành kèm theo Quyết định số 11089/QĐ-BCT ngày 03/12/2014 của Bộ Công thương thì phải thực hiện theo quy định của Bộ Công thương. Vì vậy, với nội dung vướng mắc trên, Cục Hải quan tỉnh Long An đề nghị doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với Bộ Công thương để được hướng dẫn cụ thể.

            Cục Hải quan tỉnh Long An có ý kiến như trên để Doanh nghiệp được biết và tham khảo thực hiện.

 Trân trọng!

Tờ khai đã khai báo và được phân luồng xanh, chúng tôi muốn sửa tờ khai , do cảng xếp hàng bị khai báo sai ( cảng xếp hàng là ICD Tây Nam , khai sai là cảng Cát Lái ) . Xin vui lòng cho chúng tôi biết muốn sữa tờ khai thì làm thủ tục gì ? co mẫu căn bản sữa tờ khai không ? CHúng tôi đang cần gấp . Ming sớm nhận được trả lời

                 Kính gửi: DNTN nón bàng buông Hưng Thịnh.

    Theo nội dung vướng mắc, Cục Hải quan tỉnh Long An phúc đáp để Doanh nghiệp được biết như sau:

    Căn cứ tại tiết a1, điểm a, Khoản 2, Điều 11 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính quy định: Trường hợp sửa chữa tờ khai, người khai hải quan phải khai báo nội dung sửa chữa trên Hệ thống và xuất trình/nộp hồ sơ hải quan (nếu có).

    Các trường hợp được sửa chữa tờ khai, được quy định cụ thể tại điểm a, b, Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 nêu trên. Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi mở tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

    Cục Hải quan tỉnh Long An phúc đáp như trên để Doanh nghiệp được biết và tham khảo thực hiện.

    Trân trọng!

Công ty TNHH MTV FUKUI VN của chúng tôi là doanh nghiệp chế xuất thuộc KCN Phú An Thạnh, Bến Lức,Long An.Hiện công ty chúng tôi trong quá trình sản xuất thì sản phẩm không đạt chất lượng số lượng khoản 80%.Bây giờ công ty chúng tôi muốn hủy số nguyên liệu và sản phẩm hư này.Xin quý lãnh đạo cục hải quan tỉnh Long An cho hướng dẫn về thủ tục,và hình thức hủy. Trân trọng kính chào./.

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Fukui VN.

         Theo trình bày, Công ty gặp vướng mắc về việc tiêu huỷ nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu kém chất lượng và sản phẩm không đạt chất lượng được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất (DNCX). Cục Hải quan tỉnh Long An phúc đáp cho Công ty được biết như sau:

       Việc tiêu huỷ nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu kém chất lượng và sản phẩm không đạt chất lượng được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất (DNCX) được thực hiện dưới hai hình thức: Tiêu huỷ trong khuôn viên của DNCX hoặc đưa vào nội địa tiêu huỷ:

    -Trường hợp tiêu huỷ trong khuôn viên của DNCX:

    Căn cứ quy định tại điểm d, Khoản 1, Điều 49 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì hàng hoá luân chuyển trong nội bộ của một DNCX không phải làm thủ tục hải quan.

    -Trường hợp đưa vào nội địa tiêu huỷ:

    Căn cứ quy định tại Khoản 5, Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 13/4/2008 của  Chính phủ thì quan hệ trao đổi hàng hoá giữa các khu chế xuất, DNCX với các khu vực khác  trên lãnh thổ Việt Nam, trừ khu phi thuế quan, là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

     Nếu nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu kém chất lượng và sản phẩm không đạt chất lượng được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu của DNCX được phép tiêu huỷ tại nội địa (không phải là hàng hoá mua bán, trao đổi giữa DNCX với nội địa) và việc đưa hàng hoá này vào nội địa tiêu huỷ chỉ là hợp đồng dịch vụ thuê tiêu huỷ, không phát sinh quan hệ trao đổi hàng hoá thì không phải làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu.

    Việc tiêu huỷ hàng hoá trên tại Việt Nam phải được sự cho phép của cơ quan Môi trường và có sự giám sát của cơ quan Hải quan theo như quy định tại Khoản 5, Điều 39 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 nêu trên.

    Cục Hải quan tỉnh Long An có ý kiến như trên để Công ty được biết và tham khảo thực hiện.

   Trân trọng!

kính gửi cục hải quan long an xin quý cục giải đáp vướng mắt cho công ty về thời gian hoàn thuế nhập khẩu. sau khi công ty nhận được quyết định hoàn tiền thuế nộp thừa của chi cục hải quan, công ty có phải làm thêm các thủ tục gì nữa không và trong khoản thời gian bao nhiêu ngày thì số tiền thuế được hoàn sẽ về đến tài khoản của công ty ạ!

        Theo nội dung vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan tỉnh Long An phúc đáp để Công ty được biết và tham khảo thực hiện như sau:

        “Công ty tham khảo quy định về hoàn thuế tại các văn bản của Bộ Tài chính: Thông tư 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 Hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (điểm 6 phần I mục B) và Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 15/03/2015 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục HQ; kiểm tra, giám sát HQ; thuế XK, thuế NK và quản lý thuế đối với hàng hoá XK, NK (Điều 132). Trên cơ sở đó, sau khi nhận được Quyết định hoàn thuế của cơ quan Hải quan Công ty gởi đến cơ quan Hải quan:
        – Văn bản xin bù trừ vào số thuế phải nộp của tờ khai mới (nếu Công ty còn nợ thuế) 
        – Hoặc nếu đã hết nợ thì lập Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN (mẫu 05/ĐNHT Thông tư 128/2008/TT-BTC) để cơ quan Hải quan hoàn trả tiền.
        Về thời hạn: Ngay sau khi nhận được văn bản của Công ty cơ quan Hải quan sẽ tiến hành bù trừ hoặc lập Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN gởi Kho bạc nhà nước hoàn trả cho người nộp thuế theo đúng qui định.
        Cục Hải quan tỉnh Long An trả lời như trên để Công ty tham khảo, tùy vào tình hình thực tế của từng bộ hồ sơ hoàn thuế, Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan đang làm thủ tục hoàn thuế để được giải quyết.”

Trân trọng./.

 

 

CHIA SẺ