Những vướng mắc về làm thủ tục hải quan Đồng Nai phần 1349

0
371

Câu hỏi: 15619: Công ty dự định nhập khẩu hóa chất về để kinh doanh. Hóa chất chủ yếu là chất tẩy rửa kim loại. Công ty xin hỏi thủ tục hải quan để nhập khẩu hàng về kho?

Ngày gửi: 04/06/2015 – Trả lời: 08/06/2015

Tên doanh nghiệp: Thi Trần

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Do các mặt hàng trên chứa các loại hoá chất khác nhau, phải có tài liệu kỹ thuật/ hoặc phải qua phân tích giám định để xác định chính xác thành phần cấu tạo, tỷ lệ phần trăm,… mới xác định chính xác mã HS và các chính sách liên quan. Cụ thể mặt hàng hoá chất chịu điều chỉnh bởi nhiều danh mục chuyên ngành như: Danh mục hàng NK phải có Giấy phép của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương (Danh mục hoá chất Bảng I, II, III – Nghị định 38/2014/NĐ-CP ngày 06/05/2014), nhập khẩu phải có giấy phép (tiền chất – Phụ lục 1, Thông tư số 01/2006/TT-BCT), nhập khẩu phải khai báo hoá chất (Nghị định 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 và Nghị định 26/2011/NĐ-CP), nhập khẩu phải kê khai đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng để cơ quan Hải quan kiểm tra, đối chiếu (Phụ lục 4, Thông tư số 01/2006/TT-BCT) …

Đề nghị Công ty căn cứ vào thành phần cấu tạo, công dụng và tên gọi thương phẩm của hàng hóa thực tế nhập khẩu và đối chiếu với các quy định trên để kiểm tra xem mặt hàng của mình thuộc danh mục nào để thực hiện theo đúng quy định. Quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, Công ty liên hệ trực tiếp Cục Hóa chất – Bộ Công Thương hoặc Chi cục Hải quan nơi nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

             Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn

Câu hỏi: 14163: Sau khi kết thúc hợp đồng có 1 lượng nguyên vật liệu dư thừa. Bên thuê gia công không muốn nhận lại do thời gian để trong kho vật liệu bị biến đổi , không đạt tiêu chuẩn để sản xuất nữa mà đồng ý cho công ty tiêu hủy tại Việt Nam. Vậy cho em hỏi thủ tục tiêu hủy nguyên vật liệu dư thừa như thế nào? Và bên em có phải nộp thuế nhập khẩu cho lượng nguyên vật liệu dư thừa dùng để tiêu hủy không?

Ngày gửi: 18/08/2014 – Trả lời: 19/08/2014

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH CMS Vina

vướng mắc của Công ty, Cục HảI quan Đồng Nai có ý kiến trao đổI như sau:

1. Thủ tục tiêu huỷ phế liệu:

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 27 Thông tư 13/2014/TT-BTC ngày 24/01/2014 của Bộ Tài chính quy định Tùy theo sự thỏa thuận trong hợp đồng gia công và quy định của pháp luật Việt Nam, nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm, phế thảI, máy móc, thiết bị thuê, mượn để gia công được xử lý như sau: “Tiêu hủy tạI Việt Nam.”

Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 27 Thông tư 13/2014/TT-BTC ngày 24/01/2014 của Bộ Tài chính quy định Thủ tục hảI quan giám sát việc tiêu hủy phế liệu, phế phẩm, phế thảI tạI Việt Nam: “đ1) Việc tiêu hủy phế liệu, phế phẩm, phế thảI được tiến hành trong quá trình thực hiện hoặc sau khi kết thúc hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công.

đ2) Thủ tục hảI quan giám sát việc tiêu hủy:

đ2.1) Thương nhân có văn bản gửI Chi cục HảI quan quản lý hợp đồng gia công thông báo thờI gian, địa điểm tiêu hủy trong đó nêu rõ phương pháp, biện pháp tiêu hủy kèm theo văn bản thỏa thuận của bên đặt gia công và văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền về quản lý môi trường trong trường hợp thương nhân trực tiếp tiêu hủy.

Trường hợp thương nhân thuê thương nhân khác có chức năng xử lý phế liệu, phế phẩm, phế thảI thì phảI có hợp đồng tiêu hủy (01 bản chính) và văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền đốI vớI thương nhân này (01 bản chụp).

đ2.2) Thương nhân chủ động tổ chức việc tiêu hủy và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tác động của toàn bộ quá trình tiêu hủy đốI vớI môi trường.

đ2.3) Chi cục HảI quan quản lý hợp đồng gia công cử 02 công chức HảI quan giám sát quá trình tiêu hủy.

đ2.4) Khi kết thúc tiêu hủy, các bên tiến hành lập biên bản xác nhận việc tiêu hủy theo đúng quy định. Biên bản này phảI có chữ ký của ngườI đạI diện theo pháp luật của thương nhân, dấu của thương nhân có hàng tiêu hủy, họ tên, chữ ký của công chức hảI quan giám sát việc tiêu hủy và ngườI được ngườI đạI diện theo pháp luật giao tham gia vào quá trình tiêu hủy.

đ3) Trường hợp tiêu hủy phế liệu, phế phẩm, phế thảI không thực hiện tạI thương nhân phát sinh phế liệu, phế phẩm, phế thảI mà phảI vận chuyển đến một địa điểm khác để tiêu hủy thì thực hiện như sau:

đ3.1) Việc vận chuyển phế liệu, phế phẩm, phế thảI đến địa điểm tiêu hủy phảI thực hiện đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

đ3.2) Chi cục HảI quan quản lý hợp đồng gia công thực hiện niêm phong hảI quan đốI vớI phương tiện chứa phế liệu, phế phẩm, phế phẩm vận chuyển đến địa điểm tiêu hủy. Trường hợp địa điểm tiêu hủy thuộc cùng một địa bàn tỉnh/thành phố thì Chi cục HảI quan quản lý hợp đồng gia công chịu trách nhiệm giám sát tiêu hủy.

Trường hợp địa điểm tiêu hủy thuộc địa bàn quản lý của Cục HảI quan tỉnh, thành phố khác thì Chi cục HảI quan quản lý hợp đồng gia công có văn bản đề nghị đơn vị hảI quan nơI có địa điểm tiêu hủy giám sát việc tiêu hủy theo quy định tạI tiết đ2, điểm đ, khoản 2 Điều này. Kết thúc việc tiêu hủy, Chi cục HảI quan giám sát tiêu hủy gửI Chi cục HảI quan quản lý hợp đồng gia công 01 Biên bản tiêu hủy (có chữ ký đầy đủ của các bên liên quan).

Thủ tục giám sát, bàn giao nhiệm vụ giám sát thực hiện theo quy định đốI vớI hàng hóa chuyển cửa khẩu hướng dẫn tạI quy trình nghiệp vụ thủ tục hảI quan đốI vớI hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu.”

2. Chính sách thuế khi tiêu huỷ:

Căn cứ khoản 4 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ quy định Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp sau đây được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu gồm: “Hàng hóa nhập khẩu để gia công cho phía nước ngoài được miễn thuế nhập khẩu (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu để gia công cho phía nước ngoài được phép tiêu hủy tạI Việt Nam theo quy định của pháp luật sau khi thanh lý, thanh khoản hợp đồng gia công) và khi xuất trả sản phẩm cho phía nước ngoài được miễn thuế xuất khẩu. Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài để gia công cho phía Việt Nam được miễn thuế xuất khẩu, khi nhập khẩu trở lạI được miễn thuế nhập khẩu trên phần trị giá của hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài để gia công theo hợp đồng.”

ĐốI vớI nguyên vật liệu, phế phẩm, phế liệu của hợp đồng gia công được phép tiêu huỷ tạI Việt Nam và được thoả thuận trong hợp đồng gia công thì khi tiêu huỷ sẽ thuộc đốI tượng được miễn thuế.

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục HảI quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn

Câu hỏi: 11446: Công ty chúng tôi nhập khẩu Túi nylon theo hình thức nhập kinh doanh để làm bao bì đóng gói sản phẩm. Anh, chị tư vấn giúp em trong trường hợp Túi nylon nhập khẩu để làm bao bì đóng gói có thuộc diện phải chịu thuế bảo vệ môi trường không?

Ngày gửi: 28/05/2013 – Trả lời: 29/05/2013

Tên doanh nghiệp: Anh

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

          Căn cứ Điều 1 Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/9/2012 của Bộ Tài chính quy định:

          4. Túi ni lông thuộc diện chịu thuế (túi nhựa) là loại túi, bao bì nhựa mỏng có hình dạng túi (có miệng túi, có đáy túi, có thành túi và có thể đựng sản phẩm trong đó) được làm từ màng nhựa đơn HDPE (high density polyethylene resin), LDPE (Low density polyethylen) hoặc LLDPE (Linear low density polyethylen resin), trừ bao bì đóng gói sẵn hàng hóa và túi ni lông đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

          Bao bì đóng gói sẵn hàng hoá (kể cả có hình dạng túi và không có hình dạng túi) tại khoản này được quy định cụ thể như sau:

          a) Bao bì đóng gói sẵn hàng hóa bao gồm:

          a1) Bao bì đóng gói sẵn hàng hoá nhập khẩu.

          a2) Bao bì mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự sản xuất hoặc nhập khẩu để đóng gói sản phẩm do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đó sản xuất, gia công ra hoặc mua sản phẩm về đóng gói hoặc làm dịch vụ đóng gói.

          Ví dụ 1: Doanh nghiệp A tự sản xuất hoặc nhập khẩu 100 kg bao bì (túi ni lông) để đóng gói sản phẩm giầy (sản phẩm giầy do doanh nghiệp A sản xuất, gia công ra hoặc mua về đóng gói hoặc làm dịch vụ đóng gói) thì 100 kg bao bì nêu trên không thuộc diện chịu thuế bảo vệ môi trường.

          Như vậy, đối chiếu với quy định trên, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu bao bì đóng gói sản phẩm theo loại hình kinh doanh về để mua bán mà không dùng để đóng gói sản phẩm do chính doanh nghiệp sản xuất hoặc doanh nghiệp mua sản phẩm về đóng gói thì thuộc đối tượng chịu thuế môi trường.

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn/Văn bản các Bộ, ngành/…

Câu hỏi: 12541: Bạn tôi ở nước ngoài rất thích sản phẩm lụa Hà Đông thế nên muốn nhập khẩu về bán. Vậy Xin cho tôi hỏi về chính sách xuất khẩu lụa Hà Đông của nước ta hiện nay thế nào

Ngày gửi: 07/12/2013 – Trả lời: 07/12/2013

Tên doanh nghiệp: Báo Hải quan Online

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Mặt hàng là sản phẩm từ Lụa Hà Đông không thuộc diện các mặt hàng cấm xuất khẩu hoặc hạn chế xuất khẩu nên có thể tiến hành làm thủ tục xuất khẩu như hàng hoá thương mại thông thường.

Trường hợp biếu tặng, không nhằm mục đích kinh doanh thì tham khảo thủ tục xuất khẩu loại hình Phi mậu dịch quy định tại Điều 72 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính để biết thêm thông tin chi tiết.

Trường hợp xuất khẩu thương mại thì đề nghị Công ty tham khảo quy định tại Điều 12 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính (nếu làm thủ tục hải quan truyền thống) hoặc tham khảo Điều 8, 9 Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính (nếu làm thủ tục hải quan điện tử).

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn/Văn bản các Bộ, ngành/

Câu hỏi: 10514: Đầu tiên gửi lời chúc sức khoẻ và thành công tới ban tư vấn Hải quan Đồng Nai. Mong anh chị tổ tư vấn hướng dẫn thủ tục nhập khẩu bộ thu giải mã tín hiệu truyền hình. Mặt hàng này khi nhập khẩu có cần phải xin giấy phép của cơ quan nào không? và có phải bắt buộc hợp chuẩn hay hợp qui hay không? Xin chân thành cảm ơn.

Ngày gửi: 13/09/2011 – Trả lời: 14/09/2011

Tên doanh nghiệp: Bùi Duy Phương

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:         

– Căn cứ Điều 2 Chương I Thông tư 14/2011/TT-BTTTT ngày 07/06/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thi hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ đối với hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông, theo đó, mặt hàng “bộ thu giải mã tín hiệu truyền hình”, mới 100% không thuộc Danh mục hàng hóa phải xin giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông khi nhập khẩu. Tuy nhiên, cũng tại Điều 2 có quy định như sau:

“ Các hàng hóa khác thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông không thuộc diện cấm nhập khẩu và không thuộc danh mục quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II của Thông tư này được nhập khẩu không cần giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông, nhưng phải thực hiện quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy định hiện hành.”

Do đó, theo các quy định trên, khi nhập khẩu “bộ thu giải mã tín hiệu truyền hình” công ty nên liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông để thực hiện về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đối với “bộ thu giải mã tín hiệu truyền hình” nhập khẩu theo quy định, không phải xin giấy phép nhập khẩu.

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn/Văn bản các Bộ, ngành/

CHIA SẺ