Những vướng mắc về làm thủ tục HẢI QUAN phần 9

0
217
Anh/ chị cho em hỏi với những nội dung sau: 1/ Chi nhánh Cty KDDI VN tại Tp.HCM (bên A) 2/ TORAY International tại Nhật Bản (bên B) 3/ Cty MT Garment (DN chế xuất), tại KCN KIZUNA Long An (Bên C). Hiện tại bên Cty em đang chuẩn bị ký hợp đồng 03 bên với 02 đối tác nên trên để mua bán các thiết bị công nghệ, ví dụ: máy tính … Cty A sẽ mở tờ khai xuất bán hàng cho Cty B tại Nhật Bản & Cty B chỉ định giao hàng cho Cty C tại KCN KIZUNA Long An. Vậy anh/chị cho em hỏi trong trường hợp này em thể hiện 03 tên Cty trên tk xuất – nhập theo trình tự như thế nào ? Rất mong được sự hổ trơ. Chân thành cảm ơn

Kính gửi: Công ty TNHH KDDI VN.

 

 

    Theo nội dung vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan tỉnh Long An phúc đáp để Công ty được biết và tham khảo thực hiện như sau:

    Căn cứ quy định tại Khoản 5, Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ. Theo đó, doanh nghiệp phải mở tờ khai xuất khẩu trước, đồng thời mở tờ khai nhập khẩu sau theo đúng thời hạn quy định. Mẫu tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu đã được định dạng trên hệ thống.

    Cục Hải quan tỉnh Long An có ý kiến như trên để Công ty được biết và tham khảo thực hiện.

 

            Trân trọng!

xin anh/chị tư vấn cho công ty biết và hiểu rõ thêm về thủ tục hải quan nhập khẩu máy thêu đã qua sử dụng. chân thành cảm ơn.

Kính gửi: Công ty TNHH BODYNITS.

 

    Theo nội dung vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan tỉnh Long An phúc đáp để Công ty được biết và tham khảo thực hiện như sau:

– -Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính, quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

– Đối với hàng hóa nhập khẩu là máy móc, thiết bị đã qua sử dụng có xuất xứ từ Trung Quốc thì phải được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận hàng hóa không thuộc diện tạm ngừng nhập khẩu trước khi thông quan theo quy định tại Công văn số 2527/TB-BKHCN ngày 06/9/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

      Cục Hải quan tỉnh Long An có ý kiến như trên để Công ty được biết và tham khảo thực hiện.

    Trân trọng!

Kính gửi cục Hải quan tỉnh Long An, Công ty chúng tôi trong năm 2015 có nhập một số máy móc về hoạt động theo trường hợp tạm nhập tái xuất. Nay công ty chúng tôi muốn thuê tài chính những máy móc trên nên cần điều chỉnh tờ khai, mong quý cơ quan hướng dẫn giúp chúng tôi thủ tục, hồ sơ cần thiết. Trân trọng cảm ơn!

                                                             Kính gửi: Công ty TNHH MTV EDV.

         Theo nội dung vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan tỉnh Long An phúc đáp để Công ty được biết và tham khảo thực hiện như sau:
        Việc thực hiện thuê mượn máy móc, thiết bị thực hiện theo loại hình tạm nhập – tái xuất quy định tại Điều 50 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. 
        Hồ sơ hải quan thực hiện theo Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
        Cục Hải quan tỉnh Long An phúc đáp như trên để Công ty tham khảo./.

Công ty chúng tôi là DNSX và đang làm thủ tục hoàn thuế. Công ty chúng tôi có một vài tờ khai nằm trong điểm h) điều 41 nghị định 83/2013/NĐ-CP thì phải kiểm tra hồ sơ trước, hoàn thuế sau và đã được HQ kiểm tra hồ sơ. Vậy cho những lần tiếp theo khi làm thủ tục hoàn thuế có những tờ khai lần trước đã kiểm tra thì lần này có kiểm tra hồ sơ nữa hay không? Mong nhận được phản hồi sớm từ cuc. Xin chân thành cám ơn!

        Theo nội dung vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan tỉnh Long An phúc đáp để Công ty được biết và tham khảo thực hiện như sau:

        Đối với hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu thuộc điểm h khoản 2 Điều 41 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ thì thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau. Do đó, khi phát sinh hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu thì phải kiểm tra trước khi hoàn thuế.
        Cục Hải quan tỉnh Long An trả lời như trên để Công ty tham khảo.
        Trân trọng./.

Công ty chúng tôi mở tờ khai nhập khẩu tại chỗ sai mã địa điểm lưu kho (là mã địa điểm lưu kho xuất khẩu). vậy chúng tôi có được khai điều chỉnh không? hay phải để nghị bên đại diện giao hàng hủy tờ khai xuất khẩu tại chỗ và khai lại tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ. cảm ơn

Kính gửi: Công ty TNHH Jia Hsin.

 

    Theo nội dung vướng mắc của Doanh nghiệp, Cục Hải quan tỉnh Long An phúc đáp để Doanh nghiệp được biết và tham khảo thực hiện như sau:

    Theo trình bày, Doanh nghiệp gặp vướng mắc về sửa chữa, khai bổ sung mã địa điểm lưu kho trên tờ khai XNK tại chỗ.  Qua xem xét nội dung vướng mắc, Cục Hải quan tỉnh Long An phúc đáp như sau:

Căn cứ Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính, quy định về sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan.

    Trên cơ sở đó, trường hợp Công ty khai sai chỉ tiêu mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến thì không thuộc đối tượng được sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan. Vì vậy, khi khai sai chỉ tiêu mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan, đề nghị Công ty liên hệ Chi cục Hải quan nơi mở tờ khai để hủy tờ khai theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 nêu trên.

            Cục Hải quan tỉnh Long An có ý kiến như trên để Doanh nghiệp được biết và tham khảo thực hiện.

Trân trọng!

CHIA SẺ