Những vướng mắc về làm thủ tục HQ phần 11

0
230
Mình muốn hỏi vấn đề này 1 chút.mjnh muốn nhập 1 loại gạo o nước ngoai vao viêt nam.ma bây jo ban thân mjnh k phải la doanh nghiêp hay tô chưc nao cả.vây bây jo mjnh phải lam thê nào.thank

        Câu hỏi vướng mắc của ông Cương chưa rõ ràng. Tuy nhiên, theo nội dung vướng mắc của ông như trên, Cục Hải quan tỉnh Long An phúc đáp để ông được biết và tham khảo thực hiện như sau:

        Về chính sách mặt hàng: Mặt hàng gạo là mặt hàng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Công thương.
        Về thủ tục Hải quan thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
        Cục Hải quan tỉnh Long An trả lời như trên để ông Cương biết, tham khảo./.

Kinh gui cuc hai quan tinh long an.,! Hien nay cty chung toi dang lam thuc tuc hai quan tai chi cuc hai quan cua khau cang my tho, hien tai chung toi dang tien hanh thu tuc hai quan dien tu theo thong tu 196, trong qua trinh khai bao co sai sot ve noi dung nen cty chung toi tien hanh khai to khai hai quan sua doi bo sung, tu ngay 18.12.2013 tro ve truoc do chung toi van khai sau doi boi sung tren he thong thong quan dien tu theo thong tu 196 , nhung tu sau ngay 18.12.2013 chi cuc hai quan cang my tho yeu cau doanh nghiep muon khai tk hai quan sua doi bo sung thi phai thuc hien theo dieu 14 cua thong tu 128. xin quy cuc hai quan tinh long an cho biet thuc hien nhu the la dung hay sai? neu thuc hien theo yeu cau cua chi cuc hai quan cua khau cang my tho thi khong phu hop voi quy trinh khai hai quan dien tu hien nay, vi dieu 14 thong tu 128 rat giong voi viec khai hai quan truyen thong truoc day.dieu 10 thong tu 196 ap dung cho thuc tuc hai quan dien tu, vay cho cty chung toi hoi chung toi phai thuc hien to khai hai quan sua doi bo sung theo dieu 14 tt128 hay dieu 10 tt 196 ?? tran trong !

                              Kính gửi: Công ty TNHH MTV On Accessories-VN.

    Theo trình bày, doanh nghiệp gặp vướng mắc về việc áp dụng văn bản (TT 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 hay TT 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính ) trong việc sửa tờ khai. 

     Qua xem xét nội dung vướng mắc của doanh nghiệp nêu trên, Cục Hải quan tỉnh Long An phúc đáp cho Công ty được biết như sau:

    Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 168 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính (chính thức có hiệu lực ngày 01/11/2013) quy định:“thủ tục hải quan đối với một số loại hình hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã hướng dẫn tại Thông tư 196/2012/TT-BTC nhưng được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư này thì thực hiện nội dung sửa đổi, bổ sung tại Thông tư này”.

    Căn cứ theo quy định nêu trên, trường hợp Công ty sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan thì thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 196/2012/TT-BTC, nhưng đối với những nội dung đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 14 Thông tư số 128/2013/TT-BTC thì thực hiện theo quy định đối với nội dung đã được sửa đổi, bổ sung.

    Cục Hải quan tỉnh Long An phúc đáp như trên để Công ty biết, tham khảo thực hiện.

    Trân trọng!

CHIA SẺ