Vướng mắc doanh nghiệp về làm thủ tục HQ phần 1343

0
221

Câu hỏi: 11947: Ngày 15/4/2013, Công ty chúng tôi mở tờ khai xuất khẩu số 172 Tại chi cục Hải quan Thái Nguyên theo loại hình xuất khẩu hàng sản xuất từ hàng nhập khẩu. Tờ khai xuất khẩu đã được kiểm hóa và xác nhận thông quan theo đúng các quy định của Hải quan Việt Nam. Để làm thủ tục thanh khoản đối với tờ khai trên, Chi cục hải quan cửa khẩu CHA LO Quảng Bình yêu cầu Chi cục Hải quan Thái Nguyên ghi rõ hàng được xuất theo tờ khai nhập, số lượng cụ thể của từng tờ khai và đóng dấu hải quan xác nhận tại mục số 29- Ghi chép khác. Như vậy yêu cầu trên của Chi cục hải quan cửa khẩu CHA LO Quảng Bình có hợp lý không?

Ngày gửi: 26/08/2013 – Trả lời: 28/08/2013

Tên doanh nghiệp: Lê Trọng Đạt

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Theo như trình bày của Công ty nộp hồ sơ thanh lý tại Chi cục Hải quan cửa khẩu CHA LO Quảng Bình, nghĩa là nơi Công ty nhập khẩu nguyên liệu, trong khi Công ty lại xuất khẩu hàng hóa tại Chi cục Hải quan Thái Nguyên, nghĩa là xuất khẩu hàng hóa tại Chi cục khác Chi cục nhập khẩu nguyên liệu.

Căn cứ khoản 1 Điều 34 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính quy định: Địa điểm làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm được thực hiện tại Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu hoặc Chi cục Hải quan khác nhưng trước khi làm thủ tục xuất khẩu, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản (theo mẫu 09/HQXKSP-SXXK Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này) cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư biết để theo dõi và thanh khoản.

Căn cứ vào mẫu 09/HQXKSP-SXXK Phụ lục VI của Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính có quy định nội dung: “Tên doanh nghiệp………………; địa chỉ……………; mã số doanh nghiệp……………………….

đã làm thủ tục nhập khẩu nguyên vật liệu tại Chi cục ……………………………… theo hợp đồng nhập khẩu số.…………………………………….; tờ khai nhập khẩu số…………………………………………”

Do đó, trường hợp Công ty nhập khẩu hàng hóa là nguyên vật liệu phục vụ SXXK ở một Chi cục và xuất khẩu hàng hóa ở một Chi cục khác thì phải khai báo theo đúng các nội dung nêu trên (không có nội dung số lượng nhập khẩu theo từng tờ khai, mà chỉ có số lượng mặt hàng xuất khẩu) để cơ quan Hải quan theo dõi, thanh lý.

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn/Văn bản các Bộ, ngành/

Câu hỏi: 12231: Công ty chúng tôi chuẩn bị nhập lô hàng từ Ấn Độ, tên hàng là giấy đo nhiệt độ, tức là giấy này có ghi sẵn nhiệt độ trên đó tương ứng với từng vạch, khi mình để giấy vào máy móc cần đo nhiệt độ, nó sẽ hiện thị lên nhiệt độ bao nhiêu tương ứng với vạch ở đó. Nhưng tôi không biết nên áp vào mã HS nào là đúng

Ngày gửi: 16/10/2013 – Trả lời: 21/10/2013

Tên doanh nghiệp: Sơn Bảo Tran

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Việc phân loại mặt hàng giấy rất phức tạp cần phải căn cứ vào thành phần cấu tạo, công dụng, hàm lượng bột giấy, ngoại quan, khổ giấy và mô tả hàng hóa trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi mới có thể phân loại được chính xác.

Vì vậy, Công ty có thể thực hiện theo các hình thức sau:

– Đề nghị cơ quan hải quan Phân loại  trước theo Luật Quản lý thuế sửa đổi, bổ sung; Sau khi có kết quả phân loại trước thì Công ty có thể sử dụng mã HS này để khai báo cho hàng hóa nhập khẩu.

– Hoặc Công ty có thể trưng cầu giám định chuyên ngành để xác định thành phần cấu tạo để có cơ sở phân loại mã HS.

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn/Văn bản các Bộ, ngành/

Câu hỏi: 15339: Xin hỏi nhập khẩu mặt hàng bình nén khí riêng lẻ có phải đăng ký kiểm tra chất lượng không?

Ngày gửi: 06/04/2015 – Trả lời: 08/04/2015

Tên doanh nghiệp: Công ty Yasuda Logistics (Viet Nam)

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ Mục 7 Phụ lục 4 Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 20/11/2006; Mục 3.I Phục lục I Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/TT-BL DDTBXH ngày 19/01/2010 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, thì mặt hàng bình nén khí thuộc diện phải kiểm tra chất lượng nhà nước khi nhập khẩu.

 Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn

Câu hỏi: 16198: Công ty xin hỏi thủ tục thanh lý bán phế phẩm gia công?

Ngày gửi: 09/11/2015 – Trả lời: 10/11/2015

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Dah Sheng Việt Nam

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 64 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ tài chính quy định:

Điều 64. Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị thuê, mượn

2. Các hình thức xử lý   

Căn cứ quy định của pháp luật Việt Nam và nội dung thoả thuận trong hợp đồng gia công, việc xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bị thuê, mượn để gia công được thực hiện như sau:

a) Bán tại thị trường Việt Nam;

b) Xuất khẩu trả ra nước ngoài;

c) Chuyển sang thực hiện hợp đồng gia công khác tại Việt Nam;

d) Biếu, tặng tại Việt Nam;

đ) Tiêu huỷ tại Việt Nam.

3. Thủ tục hải quan

a) Thủ tục hải quan bán, biếu tặng nguyên liệu, vật tư dư thừa ngoài định mức, máy móc, thiết bị thuê, mượn tại thị trường Việt Nam:

a.1) Trường hợp người mua, người được biếu tặng là bên nhận gia công thì làm thủ tục thay đổi mục đích sử dụng theo quy định tại Điều 21 Thông tư này;

a.2) Trường hợp người mua, người được biếu tặng là tổ chức, cá nhận khác tại Việt Nam thì làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại Điều 86 Thông tư này.

Đề nghị công ty đối chiếu quy định nêu trên để thực hiện.

Để tham khảo thêm có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn

Câu hỏi: 11423: Hiện nay công ty chúng tôi đang chuẩn bị nhập khẩu 1 số mặt hàng dùng trong y tế với chi tiết như sau : – Máy in kết quả siêu âm trắng đen UP-897MD, UPD-897 + Sony Video Graphic Printer UP-897MD + Sony Digital Graphic Printer UP-D897 Do đây là mặt hàng dùng trong y tế, nên doanh nghiệp chúng tôi chưa biết phải áp dụng mã thuế nào đúng theo biểu thuế xuất nhập khẩu.

Ngày gửi: 18/05/2013 – Trả lời: 23/05/2013

Tên doanh nghiệp: Võ Thị Thạnh Hương

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

– Căn cứ vào Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại áp dụng mức thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

– Căn cứ vào Chú giải của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa năm 2007 của Hội đồng hợp tác Hải quan thế giới (HS 2007).

– Căn cứ vào Biểu thuế xuất nhập nhập khẩu ưu đãi 2013 ban hành theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013, thì mặt hàng:

+ Máy in kết quả siêu âm trắng đen như công ty mô tả có thể tham khảo phân loại vào mã số HS nhóm 8443.32.20 (in phun) hoặc 8443.32.30 (in Laser) , thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là: 0%, thuế suất thuế giá trị gia tăng là: 10%.

Lưu ý, căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của Công ty tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Trung tâm phân tích phân loại của Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Trung tâm phân tích phân loại xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó.

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn/Văn bản các Bộ, ngành/

CHIA SẺ