Vướng mắc doanh nghiệp về làm thủ tục xuất nhập khẩu phần 10

0
213
cty em co mua một số thiế bị, nguyên phu liêu dong gói hàng hóa xuất khẩu, mua o thi trường việt nam, thi thu tuc xuất nhập khẩu theo thông tu 128 cua bộ tai chinh thi em phải làm sau, xin cam ơn .

Kính gửi: Công TNHH dầu ăn Honoroad VN.

    Theo trình bày, doanh nghiệp hỏi về thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư mua trong nước để đóng gói cho hàng hoá xuất khẩu theo quy định tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, Cục Hải quan tỉnh Long An phúc đáp để công ty tham khảo thực hiện như sau:

       Trường hợp công ty (không phải là doanh nghiệp chế xuất) mua nguyên liệu, vật tư trong nước để đóng gói sản phẩm thì công ty không phải làm thủ tục hải quan. Trường hợp công ty xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, phải làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm theo quy định. Hồ sơ hải quan quy định tại Điều 12 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính (chính thức có hiệu lực 01/11/2013).

        Trân trọng!

Trước đây chúng tôi làm thủ tục nhập nguyên vật liệu theo loại hình SXXK tại Chi cục HQ Đầu Tư, Tp. HCM. Khi thông tư 128 áp dụng thì chúng tôi phải nhập nguyên vật liệu SXXK tại Chi Cục HQ Long An-My Tho. Hiện tại chúng tôi còn tồn một số nguyên vật liệu nhập khẩu tại Chi Cục HQ Đầu Tư TP. HCM chưa xuất hết và phải nhập thêm một số nguyên vật liệu khác để sản xuất ra thành phẩm xuất khẩu. Như vậy chúng tôi có được phép xin chuyển số lượng nguyên vật liệu tồn tại TP HCM về Chi Cục HQ Long An-My Tho để xuất khẩu và thanh khoản hay không? Nếu được thì thủ tục như thế nào? Và nếu không được thì chúng tôi phải làm thế nào? Xin Quí Hải Quan hướng dẫn. Cảm ơn.

Kính gửi: Công TNHH Thế Giới Việt.

          Theo trình bày, doanh nghiệp gặp vướng mắc về việc chuyển nguyên vật liệu NSXXK được nhập tại Chi cục HQ Đầu tư TP.HCM về Chi cục HQ cửa khẩu Cảng Mỹ Tho để xuất khẩu sản phẩm và thanh khoản (quyết toán). Qua xem xét nội dung vướng mắc của doanh nghiệp nêu trên, Cục Hải quan tỉnh Long An phúc đáp cho doanh nghiệp được biết như sau:
         Căn cứ khoản 1, Điều 38 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. Theo đó, “Địa điểm làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm được thực hiện tại Chi cục hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu hoặc Chi cục hải quan khác nhưng trước khi làm thủ tục xuất khẩu, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản (theo mẫu số 25/TBXKSP-SXXK/2013 phụ lục III ban hành kèm Thông tư nêu trên) cho Chi cục hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư biết để thực hiện quyết toán việc sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và xử lý hoàn thuế, không thu thuế”. 
        Như vậy, theo quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên vật liệu theo loại hình NSXXK tại Chi cục HQ Đầu tư TP.HCM thì được làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm tại Chi cục HQ cửa khẩu Cảng Mỹ Tho, nhưng trước khi làm thủ tục xuất khẩu, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản theo mẫu cho Chi cục HQ Đầu tư TP.HCM biết để thực hiện quyết toán. Nơi nộp hồ sơ quyết toán là Chi cục HQ Đầu tư TP.HCM theo như quy định tại khoản 2, Điều 39 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính (doanh nghiệp không được thực hiện quyết toán tại Chi cục HQ cửa khẩu Cảng Mỹ Tho). 
       Cục Hải quan tỉnh Long An phúc đáp như trên để doanh nghiệp được biết  và tham khảo thực hiện.

       Trân trọng!

Dương Vũ là công ty xuất khẩu gạo, hiện nay chúng tôi có lô hàng gạo nếp đi sang Argentina. Tuy nhiên bên phía nước bạn đang đòi giấy chứng nhận CFS ( certificate of free sales – giấy chứng nhận lưu hành tự do) thì mới có thể nhập khẩu và thông quan phía Argentina được. Chúng tôi đã gửi giấy tờ để làm giấy chứng nhận này tới sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tuy nhiên bên sở nông nghiệp thông báo chỉ cấp giấy chứng nhận cho sản phẩm chăn nuôi, và có giới thiệu chúng tôi sang sở thương mại, nhưng bên sở thương mại sẽ phải xuống kiểm tra kho xưởng nhà máy và thông báo phải mất tối thiểu 2 tháng mới có thể ban hành giấy chứng nhận này được . Lô hàng của chúng tôi sắp cập cảng của Argentina? vậy cho chúng tôi hỏi bên cục xuất nhập khẩu có ban hành chứng thư này không ah? và làm cách nào để giúp đỡ bên bạn hàng có thể thông quan được lô hàng này.

Kính gửi: Công ty TNHH Dương Vũ .

          Theo nội dung vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan tỉnh Long An phúc đáp để Công ty được biết và tham khảo thực hiện như sau:

    Theo trình bày của Công ty, lô hàng của Công ty sắp cập cảng Argentina. Như vậy, Công ty đã hoàn tất thủ tục hải quan bên phía Việt Nam và hàng đã thực xuất khẩu.Cơ quan Hải quan chỉ thực hiện thủ tục hải quan cho Doanh nghiệp, không có chức năng cấp giấy chứng nhận CFS (giấy chứng nhận lưu hành tự do). Về thẩm quyền quản lý và cấp CFS sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được quy định tại khoản 1, điều 3 Quyết định 10/2010/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ quy định giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu. Đề nghị Công ty căn cứ theo quy định, liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được xem xét giải quyết.

Công ty chúng tôi mở tờ khai nhập khẩu tại chỗ sai mã địa điểm lưu kho (là mã địa điểm lưu kho xuất khẩu). vậy chúng tôi có được khai điều chỉnh không? hay phải để nghị bên đại diện giao hàng hủy tờ khai xuất khẩu tại chỗ và khai lại tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ. cảm ơn

Kính gửi: Công ty TNHH Jia Hsin.

 

    Theo nội dung vướng mắc của Doanh nghiệp, Cục Hải quan tỉnh Long An phúc đáp để Doanh nghiệp được biết và tham khảo thực hiện như sau:

    Theo trình bày, Doanh nghiệp gặp vướng mắc về sửa chữa, khai bổ sung mã địa điểm lưu kho trên tờ khai XNK tại chỗ.  Qua xem xét nội dung vướng mắc, Cục Hải quan tỉnh Long An phúc đáp như sau:

Căn cứ Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính, quy định về sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan.

    Trên cơ sở đó, trường hợp Công ty khai sai chỉ tiêu mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến thì không thuộc đối tượng được sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan. Vì vậy, khi khai sai chỉ tiêu mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan, đề nghị Công ty liên hệ Chi cục Hải quan nơi mở tờ khai để hủy tờ khai theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 nêu trên.

            Cục Hải quan tỉnh Long An có ý kiến như trên để Doanh nghiệp được biết và tham khảo thực hiện.

Trân trọng!

Công ty chúng tôi có văn phòng đặt tại Cụm CN Hoàng Gia, chúng tôi xin hỏi địa chỉ cơ quan hải quan gần nhất để khai báo thủ tục hải quan hàng gia công. Xin cám ơn.

Kính gửi: Công ty Tuyết Trân.

 

    Theo nội dung vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan tỉnh Long An phúc đáp để Công ty được biết và tham khảo thực hiện như sau:

    Căn cứ Khoản 1, Điều 58 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về địa điểm địa điểm làm thủ tục nhập khẩu thì:

a) Đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để gia công; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu: Tổ chức, cá nhân được lựa chọn làm thủ tục nhập khẩu tại 01 Chi cục Hải quan sau đây:

a.1) Chi cục Hải quan nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh hoặc cơ sở sản xuất;

a.2) Chi cục Hải quan cửa khẩu hoặc Chi cục Hải quan cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa;

a.3) Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu thuộc Cục Hải quan nơi có cơ sở sản xuất hoặc nơi có cửa khẩu nhập.

Như vậy, doanh nghiệp được lựa chọn làm thủ tục nhập khẩu tại 01 Chi cục Hải quan thuận tiện nhất. Trường hợp Công ty có cơ sở sản xuất tại Cụm công nghiệp Hoàng Gia, Đức Hòa, Long An thì địa chỉ cơ quan Hải quan gần nhất là Chi cục Hải quan Đức Hòa trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Long An (Đ/C: Khu công nghiệp Đức Hòa 1-Hạnh Phúc, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

 

     Cục Hải quan tỉnh Long An có ý kiến như trên để Công ty được biết và tham khảo thực hiện.

    Trân trọng!

CHIA SẺ